Raspored rada lekara u ambulantama

PONEDELJAK

Dr Snežana Mijatović

UTORAK

Prim dr sci med Aleksandar Pavlović

SREDA

Prim dr Aleksandar Stojanović

ČETVRTAK

Prim dr sci med Aleksandar Pavlović

PETAK

PONEDELJAK

Prim dr sci med Nenad Milovanović

UTORAK

Prim mr sci med Željko Kanjuh

SREDA

Prim dr Dragana Petrović

ČETVRTAK

Prim dr Dragana Milenković

PETAK

PONEDELJAK

Dr sci med Olivera Đorđević

UTORAK

Dr Sindi Mitrović

Dr Suzana Dedijer Dujović

SREDA

Prof dr Ljubica Konstantinović

Doc dr Aleksandra Vidaković

ČETVRTAK

Dr Marica Gavrilović

Prim mr sci med Biljana Stojanović

PETAK

Dr Aleksandra Jakulić

Dr Tijana Dimkić Tomić

PONEDELJAK

Dr Bojana Božović

UTORAK

Dr Stevan Rosić

SREDA

Mr sci med dr Radoje Čobeljić

ČETVRTAK

PETAK

Dr Nina Božić

PONEDELJAK

Dr sci med Aleksandra Sekulić

UTORAK

Prim dr sci med Srbislav Stevanović

SREDA

Dr Jelena Stiković

ČETVRTAK

Prim dr Danijela Vukićević

PETAK

Prim dr Danijela Vukićević