За пријем у болницу

Пријем у болницу се обавља на основу листе чекања која постоји за свако стационарно одељење наше установе.

За пријем у болницу неопходно је припремити:

  • оверену здравствену књижицу,
  • личну карту,
  • упут за стационарно лечење насловљен на Клинику за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“ за пацијенте из Београда, за остале пацијенте неопходна је сагласност надлежног Фонда,
  • бројеве телефона блиских рођака или пријатеља,
  • медицинску документацију,
  • хигијенски прибор, пешкир,
  • пижаму и папуче,
  • све лекове које пацијент узима као редовну терапију, уз пратећу документацију,
  • тренерку, патике…

Уколико не донесете упут за стационарно лечење неопходно је да платите кауцију као гаранцију која ће Вам бити враћена након доношења упута.

Поред кревета биће Вам обезбеђена мала наткасна. С обзиром да је простор за одлагање ствари веома мали, молимо Вас да понесете само неопходне ствари.

НЕМОЈТЕ НОСИТИ ВРЕДНЕ СТВАРИ (накит, веће суме новца и сл.), НЕ ГАРАНТУЈЕМО ЗА ЊИХОВУ СИГУРНОСТ