Za prijem u bolnicu

Prijem u bolnicu se obavlja na osnovu liste čekanja koja postoji za svako stacionarno odeljenje naše ustanove.

Za prijem u bolnicu neophodno je pripremiti:

  • overenu zdravstvenu knjižicu,
  • ličnu kartu,
  • uput za stacionarno lečenje naslovljen na Kliniku za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ za pacijente iz Beograda, za ostale pacijente neophodna je saglasnost nadležnog Fonda,
  • brojeve telefona bliskih rođaka ili prijatelja,
  • medicinsku dokumentaciju,
  • higijenski pribor, peškir,
  • pižamu i papuče,
  • sve lekove koje pacijent uzima kao redovnu terapiju, uz prateću dokumentaciju,
  • trenerku, patike…

Ukoliko ne donesete uput za stacionarno lečenje neophodno je da platite kauciju kao garanciju koja će Vam biti vraćena nakon donošenja uputa.

Pored kreveta biće Vam obezbeđena mala natkasna. S obzirom da je prostor za odlaganje stvari veoma mali, molimo Vas da ponesete samo neophodne stvari.

NEMOJTE NOSITI VREDNE STVARI (nakit, veće sume novca i sl.), NE GARANTUJEMO ZA NJIHOVU SIGURNOST