Zakazivanje pregleda

PRIJEMNO-DIJAGNOSTIČKA SLUŽBA
KLINIKA ZA REHABILITACIJU „Dr Miroslav Zotović“
Radno vreme službe je od 07-19 časova.
Zbog puštanja u rad i prelaska na zakazivanje pregleda putem IZIS-a (Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema Srbije – portal Moj doktor), pregledi se zakazuju kod izabranog lekara nadležnog Doma zdravlja.

TERMINI ZAKAZANIH PREGLEDA SU ORIJENTACIONI I MOŽE DOĆI DO ODSTUPANJA!

 

PRVI PREGLED

Prilikom dolaska na prvi pregled pacijent mora da donese sva potrebna dokumenta:

  • overenu zdravstvenu knjižicu,
  • uput lekara nadležnog DZ (za pacijente koji nisu iz Beograda uput mora imati saglasnost nadležnog Fonda) naslovljen na Kliniku za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“,
  • svu raspoloživu medicinsku dokumentaciju o prethodnom lečenju (druga hronična oboljenja, alergije, otpusne liste, RTG i slično),
  • pregled mora biti zakazan preko sistema IZIS-a od strane nadležnog lekara iz DZ (na uputu se mora nalaziti datum, vreme i ime lekara u našoj ustanovi za koga je zakazan pregled),
  • potrebno je da na pregled dođete desetak minuta pre zakazanog termina.

 

KONTROLNI PREGLED

  • Kontrolni pregledi (tokom važenja uputa za specijalistički pregled u roku od 6 meseci) zakazuju se u našoj ustanovi na telefonski broj 011/2062-549 u vremenskom intervalu od 12-14 časova, svakog radnog dana ili ih na samom pregledu zakazuje naš lekar.