Заказивање прегледа

ПРИЈЕМНО-ДИЈАГНОСТИЧКА СЛУЖБА
КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „Др Мирослав Зотовић“
Радно време службе је од 07-19 часова.
Због пуштања у рад и преласка на заказивање прегледа путем ИЗИС-а (Интегрисаног здравственог информационог система Србије – портал Мој доктор), прегледи се заказују код изабраног лекара надлежног Дома здравља.

ТЕРМИНИ ЗАКАЗАНИХ ПРЕГЛЕДА СУ ОРИЈЕНТАЦИОНИ И МОЖЕ ДОЋИ ДО ОДСТУПАЊА!

 

ПРВИ ПРЕГЛЕД

Приликом доласка на први преглед пацијент мора да донесе сва потребна документа:

  • оверену здравствену књижицу,
  • упут лекара надлежног ДЗ (за пацијенте који нису из Београда упут мора имати сагласност надлежног Фонда) насловљен на Клинику за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“,
  • сву расположиву медицинску документацију о претходном лечењу (друга хронична обољења, алергије, отпусне листе, РТГ и слично),
  • преглед мора бити заказан преко система ИЗИС-а од стране надлежног лекара из ДЗ (на упуту се мора налазити датум, време и име лекара у нашој установи за кога је заказан преглед),
  • потребно је да на преглед дођете десетак минута пре заказаног термина.

 

КОНТРОЛНИ ПРЕГЛЕД

  • Контролни прегледи (током важења упута за специјалистички преглед у року од 6 месеци) заказују се у нашој установи на телефонски број 011/2062-549 у временском интервалу од 12-14 часова, сваког радног дана или их на самом прегледу заказује наш лекар.