Заштита/заштитник права пацијената

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА

Улица Тиршова 1
Приземље, канцеларија бр. 9
Радним даном од 09:00 до 15:00 часова
011/360-56-34

savetnik.pacijenata@beograd.gov.rs