Клиника обавља специјализовану, поликлиничку и болничку здравствену делатност из медицинске рехабилитације.

Клиника је научно-наставна база за високошколске и средњешколске медицинске установе.

АКТУЕЛНОСТИ

Стручни састанак

Према усвојеном Плану континуиране едукације Клинике за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“, за 2019. годину дана  18.04.2019. године у 13 часова у амфитеатру Клинике одржан је Стручни састанак под називом: „Здравствена нега пацијенaта након уграђене тоталне ендопротезе зглоба кука“  Референт: МС Сања Николић

Стручни састанак

Према усвојеном Плану континуиране едукације Клинике за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“, за 2019. годину дана 04.04.2019. године у 13 часова у амфитеатру Клинике одржан је Стручни састанак под називом: „Могућност примене техника moбилизације зглоба код пацијената са хемиплегијом“ Референт: ВФТ Ивана Крсмановић

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Конкурсна документација ЈН 7-19

Конкурсна документација ЈН 7-19