Klinika obavlja specijalizovanu, polikliničku i bolničku zdravstvenu delatnost iz medicinske rehabilitacije.

Klinika je naučno-nastavna baza za visokoškolske i srednješkolske medicinske ustanove.

AKTUELNOSTI

Stručni sastanak

Prema usvojenom Planu kontinuirane edukacije Klinike za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“, za 2019. godinu dana  07.03.2019. godine u 13 časova u amfiteatru Klinike održan je stručni sastanak pod nazivom: „Kortiko oštećenje vida-mogućnost primene u kliničkoj praksi“. Referent: Dr Danijela Vukićević.

Kurs

Dana 22. i 23. februara 2019. godine na Klinici održan kurs pod nazivom „Spinalna mišićna atrofija-strategija fizikalne terapije, disajne rehabilitacije i ortotisanja“, predavači prof. dr Vedrana Milić Rašić, fizioterapeut Kjara Mastela, Foundation IRCCS Ca ‘Granda, Ospedale Maggiore Policlinico of Milan, fizioterapeut Merion Mejn, Great Ormond Street Hospital, prim. dr Danijela Vukićević.

JAVNE NABAVKE

Odluka o obustavi postupka JN 2-19

Odluka o obustavi postupka JN 2-19