Klinika obavlja specijalizovanu, polikliničku i bolničku zdravstvenu delatnost iz medicinske rehabilitacije.

Klinika je naučno-nastavna baza za visokoškolske i srednješkolske medicinske ustanove.

AKTUELNOSTI

Stručni sastanak

Prema usvojenom Planu kontinuirane edukacije Klinike za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ za 2019. godinu, dana  09.05.2019. godine u 13 časova u amfiteatru Klinike održan je Stručni sastanak pod nazivom: „Zaštitni položaji u radu sa nepokretnim i polupokretnim pacijentima u Prijemno-dijagnostičkoj službi“ Referent: MS Jasmina Stojsavljević

Stručni sastanak

Prema usvojenom Planu kontinuirane edukacije Klinike za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“, za 2019. godinu dana  18.04.2019. godine u 13 časova u amfiteatru Klinike održan je Stručni sastanak pod nazivom: „Zdravstvena nega pacijenata nakon ugrađene totalne endoproteze zgloba kuka“  Referent: MS Sanja Nikolić

JAVNE NABAVKE

JN 18-19 Poziv za ponude

JN 18-19 Poziv za ponude