Klinika obavlja specijalizovanu, polikliničku i bolničku zdravstvenu delatnost iz medicinske rehabilitacije.

Klinika je naučno-nastavna baza za visokoškolske i srednješkolske medicinske ustanove.

AKTUELNOSTI

Novi sajt Klinike

Pušten u rad novi sajt Klinike.

Bežični internet za pacijente i zaposlene

Na Klinici je u saradnji sa SBB-om, za pacijente i zaposlene, pušten u rad bežični internet.

JAVNE NABAVKE

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 19-18

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 19-18