Odeljenje “ B “ (Neuro-ortopedsko odeljenje)

Rehabilitacija kvadriplegičara i paraplegičara činila je segment delatnosti Klinike za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ od njenog osnivanja. Sa porastom saobraćajnog traumatizama broj ovakvih pacijenata se povećava, pa je 1970. godine organizovana posebna bolnička jedinica za rehabilitaciju kvadriplegičara i paraplegičara u okviru odeljenja za rehabilitaciju bolesnika sa oštećenjem CNS – a. Kasnije, 1996. godine sadašnje rukovodstvo Klinike izdvaja ovu grupu pacijenata u zasebnu bolničku celinu, planskom rekonstrukcijom ranijeg odeljenja za profesionalnu rehabilitaciju, i formira Službu za rehabilitaciju neuro – ortopedskih bolesnika. Izdvajanje pacijenata u Službu za rehabilitaciju neuro – ortopedskih bolesnika je plod uvođenja nove koncepcije rada sa pacijentima sa različitim vidovima oštećenja kičmene moždine.

Pacijenti se u Službu primaju preko ambulantno – polikliničke službe Klinike i na osnovu konsultativne saradnje sa Ortopedskom klinikom KCS, Ortopedskom službom Urgentnog centra KCS, Specijalnom ortopedsko – hirurškom bolnicom „Banjica“, Neurohirurškim klinikama VMA i KCS, Neurološkim institutom KCS, u kojima se pacijenti primarno zbrinjavaju, a kasnije se iz ovih ustanova pacijenti direktno prevode na rehabilitacioni tretman u ovu Službu.

Posle primarnog lečenja u ovim zdravstvenim ustanovama uz ranu rehabilitaciju, posle oko mesec dana, zavisno od vrste povrede ili oboljenja, u Službi se primenjuje rehabilitacija mobilizacije, dakle pokretanja i aktiviranja svih funkcija koje su ostale neoštećene. Rehabilitacija pacijenata trebalo bi da traje tri do četiri meseca, ali se zbog komplikacija raznovrsnog tipa produžava.

U Službi za rehabilitaciju neuro – ortopedskih bolesnika, popularnom Odeljenju “ B „, nalazi se 76 postelja u 14 bolesničkih soba, od kojih su 4 sobe sa višim standardom. Postelje su namenjene za delatnost intenzivne nege (16 postelja ), za delatnost poluintenzivne nege (25 postelja ) i za delatnost opšte nege (24 postelje ). Jedinica za kineziterapiju ima adekvatno opremljenu salu za 25 pacijenata, jedinica radne terapije ima salu opremljenu velikim brojem uređaja i mašina za tretman 8-10 pacijenata, kao i jedinica elektroterapije za tretman 5-6 pacijenata.